معاونت تحقیقات و فناوری- راهنمای درخواست کالا
راهنمای درخواست کالا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیریت امور عمومی

کلیه واحدهای تحت پوشش معاونت پژوهشی

لطفا جهت درخواست کالا به ترتیب زیر عمل کنید:


 

دریافت فرم درخواست کالا:

(قابل دریافت از انتهای همین صفحه)

پر نمودن فرم با رعایت نکات زیر:

تفکیک درخواست های خرید باید به این صورت انجام گیرد

ملزومات مصرفی لوازم التحریر

ملزومات اموالی

تعمیرات/سرویس دستگاه ها و ...

ایاب وذهاب (آژانس و پیک )

قبوض برق،آب،گاز وآب

پذیرایی (غذا و میان وعده شامل: بیسکویت،نسکافه و ...)

ظروف یکبارمصرف

تجهیزات پزشکی مصرفی

تجهیزات پزشکی اموالی

توجه

از خرید هرگونه ملزوماتی که اسناد/فاکتورهای آن  ازمحل بودجه این معاونت باید پرداخت شود، خودداری فرمائید.

هرگونه درخواست خرید ملزومات پذیرایی برای جلسات آن مرکز، باید ضمن اعلام دو روز قبل ، موضوع جلسه نیز ذکر گردد.

تمامی ملزوماتی مصرفی آزمایشگاهی باید ازمحل طرح  های تحقیقاتی آن مرکز تهیه گردد.

مراکزی که درمواقع لزوم از آژانس و پیک بادپای خارج از سازمان استفاده می کنند،بایدبه نکات ذیل توجه فرمایند. 

الف:  دارای مهر آژانس/پیک بادپا              

 ب: نام استفاده کننده و مقصد درج گردد.

ج: مبلغ دریافتی بصورت عدد و حروف به ریال نوشته شود.

د: حداکثرجمع هزینه های ایاب وذهاب (آژانس وپیک بادپا) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

رییس واحد فرم را تایید و امضا نماید.

فرم تحویل واحد تدارکات شود.

در نهایت درخواست در واحد تدارکات بررسی و با تایید مدیر امورعمومی  معاونت تحقیقات و فناوری اقدام به خرید می شود.



دانلود فایل تحویل کالا از انبار معاونت تحقیقات و فناوری 




   دانلود فایل خرید کالا / خرید خدمات معاونت تحقیقات و فناوری 
 

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه ۵ 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.4920.47717.fa
برگشت به اصل مطلب