معاونت تحقیقات و فناوری- تاریخچه
تاریخچه معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | 
بیانیه رسالت معاونت تحقیقات و فناوری

در راستای چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی ایران، این معاونت توسعه فرهنگ پژوهشگری و پژوهش اتکابی، نوآوری و تبدیل ایده به محصول را از وظایف خود می داند. ما در اجرای ماموریت خود علاوه بر تعامل با حوزه های دانشگاه و اجزای مختلف بخش و نظام سلامت، به ارتباط با نهادهای آکادمیک داخلی و خارجی، صنایع و سازمان های ملی و بین المللی اهمیت می دهیم و با اتکا به سرمایه انسانی نوآور، خلاق، ماهر و دانش محور خود و با استفاده از تکنولوژی های به گونه ای عمل می کنیم که پژوهش هایی با کیفیت، کاربردی و بنیادی را مدیریت و راهبری نموده و نقش خود در رفع مشکلات و ارتقای سلامت جامعه را ایفا نماییم.
 
بیانیه دورنمای معاون تحقیقات و فناوری

سرآمدی ملی و منطقه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران در تولید دانش و فناوری سلامت در خدمت ارتقای سلامت جامعه.
ارزش های سازمانی معاونت تحقیقات فناوری
    * تکریم پژوهش و پژوهشگری
    * اخلاق محوری و صداقت در پژوهش و تعهد به صیانت از اطلاعات و حریم افراد
    * کار تیمی با مشارکت عمومی در تمام سطوح
    * روزآمدی و یادگیری مستمر و استقبال از تغییر و تحول
    * مدیریت علمی و پاسخگو و مبتنی بر شایسته سالاری و چابکی در تصمیم گیری و اجرا
    * بهره وری در فرایند تحقیق و کاربردی بودن نتایج تحقیقات در ارتقای سلامت جامعه
 
اهداف کلان معاونت تحقیقات و فناوری

    * ایفای نقش دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای دستیابی به اهداف کلان نظام و نقشه جامع علمی کشور
    * نهادینه کردن پژوهش محوری و تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه
    * ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه سلامت و متناسب با اولویت ها و نیازهای ملی و منطقه
    * راه اندازی، تجهیز و توسعه زیر ساخت های پژوهشی دانشگاه
    * جذب و ساماندهی و ایجاد شرایط ماندگاری منابع انسانی نخبه، متخصص و کارآمد
    * تقویت توان علمی، ارتقا دانش و مهارت مدیران، کارکنان و پژوهشگران
    * توسعه ارتباط با صنعت و تجاری سازی محصولات
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.48630.112798.fa
برگشت به اصل مطلب