معاونت تحقیقات و فناوری- مسئول سایت معاونت
مسئول سایت معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/6 | 
مسئول سایت معاونت تحقیقات و فناوری 
 
آقای سروش دهقان کهن                   تلفن: 86702511

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه 5 - اتاق 511
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.45705.96934.fa
برگشت به اصل مطلب