معاونت تحقیقات و فناوری- کلیپ ها و پادکست های آموزشی
کلیپ ها و پادکست های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/28 | 
 
لیست کلیپ ها و پادکست های مدیریت توسعه فناوری سلامت
عنوان :  مرکز رشد و نوآوری دانشگاه
 
عنوان :  گروه ترجمان و تبادل و تجاری سازی دانش
 
عنوان :  گروه اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی
 
عنوان :  دفتر ارتباط با صنعت
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.39377.73736.fa
برگشت به اصل مطلب