معاونت تحقیقات و فناوری- تماس با معاونت تحقیقات و فناوری
تماس با معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 
تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه پنجم ستاد مرکزی 

پست الکترونیکی:           research-miums.ac.ir
 

تلفن معاونت تحقیقات وفناوری:     ۸۶۷۰۲۵۰۳-۰۲۱     ۸۶۷۰۲۵۰۴-۰۲۱  

دورنگار:    ۸۶۷۰۲۵۰۳-۰۲۱

فکس  مستقیم معاونت: ۸۸۶۲۲۳۰۷-۰۲۱

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.3338.97094.fa
برگشت به اصل مطلب