معاونت تحقیقات و فناوری- [ اخبار معاونت ]
اولین جلسه کمیته اجرایی برگزاری همایش" تقسیم کار ملی در حوزه تجهیزات پزشکی دانش بنیان" برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/28 | 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: اولین جلسه کمیته اجرایی برگزاری همایش" تقسیم کار ملی در حوزه تجهیزات پزشکی دانش بنیان" در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور دکتر کیوانی سرپرست تحقیقات و فناوری، دکتر بارانی، دکتر آقاجانی و خانم دکتر مخبر، مهندس مسلمی رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، مهندس سرهنگی دبیر رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و مهندس همایی و کلانتری نماینده معاونت غذا و دارو، مهندس عبدی کارشناس ارتباط با صنعت و آقای رمضان پور نماینده روابط عمومی دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه در خصوص تصویب محورهای همایش مذکور بحث و بررسی انجام گرفت و در خصوص نحوه برگزاری و اطلاع رسانی نیز تصمیماتی اتخاذ شد.
مقرر گردید به قید فوریت مکان و زمان دقیق همایش نهایی و اعلام گردد.

 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.131745.fa
برگشت به اصل مطلب