معاونت تحقیقات و فناوری- روابط عمومی
روابط عمومی معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری 
 
مسئول روابط عمومی          آقای سروش دهقان کهن                 تلفن: ۸۶۷۰۲۵۱۱
 
کارشناسان 
 
  
                                                                                  
 
بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه ۵ - اتاق ۵۱۱
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.26241.47822.fa
برگشت به اصل مطلب