معاونت تحقیقات و فناوری- دبیرخانه معاونت
دبیرخانه معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مسئول دبیرخانه معاونت تحقیقات و فناوری 

خانم طوایفی   تلفکس: 86702530
داخلی: 2530

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه 5 - اتاق530
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.13625.47751.fa
برگشت به اصل مطلب